Risco Cloud – funkcjonalna i bezpieczna chmura

09 maja 2019, Blog

PRZETWARZANIE DANYCH W CHMURZE

Początki koncepcji przetwarzania danych w chmurze (z ang. cloud computing) sięgają połowy XX wieku, ale dopiero niezwykle szybki rozwój technologii informatycznych pod koniec zeszłego stulecia pozwolił na wdrożenie tej idei w życie. Na początku XXI wieku pojawiły się wtedy pierwsze komercyjne serwisy Amazona czy też usługi Google’a. Usługi chmurowe szturmem zdobyły rynek i wkroczyły do wszelkich aspektów naszego życia, włączając w to systemy bezpieczeństwa.

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE RISCO

Jednym z producentów, który intensywnie rozwija, docenia i inwestuje w powyższą ideę jest Risco Group. Centrale LightSYS™ 2 oraz ProSys Plus, czyli profesjonalne hybrydowe systemy zabezpieczeń w standardzie Grade 2 i Grade 3 nie byłyby tymi samymi systemami gdyby nie ich funkcjonalności przetwarzania danych w chmurze. Centrale do komunikacji z chmurą wykorzystują moduł GSM 2G lub 3G oraz IP, które mogą pracować redundantnie utrzymując stałą łączność. Dzięki temu możliwa jest zdalna obsługa systemu oraz powiadomienia alarmowe typu ‘push’ w aplikacji mobilnej iRisco. Po podłączeniu do systemu kamer IP VUpoint lub działających w standardzie Onvif[1], użytkownik ma możliwość weryfikacji alarmu na zdjęciach lub krótkich nagraniach wideo wykonanych przed i po alarmie oraz podglądu strumienia wideo w czasie rzeczywistym.

Wspomniane wyżej funkcje są dostępne dla użytkownika. Firma Risco nie zapomina również o instalatorach, dla których została udostępniona aplikacja Risco Installer Admin. Wspiera ona zarządzanie biznesem, a nie tylko samymi centralami.

JAK KORZYSTAĆ Z RISCO CLOUD

Pierwszym krokiem do skorzystania z funkcjonalności oferowanych przez chmurę Risco jest uruchomienie centrali, wraz z modułami komunikacyjnymi, które należy dodać do systemu i zaprogramować. Jest to możliwe na dwa sposoby – za pomocą klawiatury systemowej (np. RP432KP0000A) lub aplikacji CS (z ang. Configuration Software[2]). Aktywację funkcji chmury dokonujemy w kontenerze System i zakładce Opcje komunikacji.

risco

Poza tym należy skonfigurować kanał komunikacyjny:

chmura CS1

LEGENDA:

 1. Wybór trybu kanału w zależności od dostępnych modułów.
 2. Hasło dostępowe do chmury. Ważne przy dodawaniu panelu do systemu – procedura omówiona w dalszej części artykułu.
 3. i 4. Należy zaznaczyć wskazane opcje by w pełni korzystać z możliwości zarządzania centralą przez chmurę.

Kolejnym etapem jest rejestracja na stronie https://riscocloud.com/ic/login[3] (platforma dedykowana dla instalatorów):

cloud

Uwaga: przed pierwszym logowaniem do chmury ważna jest weryfikacja konta poprzez link, który zostanie przysłany mailem.

cloud

Po pierwszym logowaniu system prosi o uzupełnienie danych:

cloud

System jest gotowy na dodanie pierwszej lokalizacji:

instrukcja

LEGENDA:

 1. Nazwa lokalizacji.
 2. Dane właściciela. Uwaga: na podany adres email zostanie wysłany link za pomocą którego możemy potwierdzić fakt rejestracji jako właściciel lokalizacji (zdjęcie poniżej).

risco

Po kliknięciu w link widoczny w mailu nastąpi przekierowanie na stronę, gdzie możliwe jest zaakceptowanie zaproszenia.

risco

Częstym problemem z jakim dzwonią użytkownicy jest brak potwierdzenia rejestracji, co skutkuje statusem opisanym jako pending (z ang. w trakcie) i brakiem możliwości zarządzania lokalizacją.

Pending

Po potwierdzeniu zaproszenia status zostanie zmieniony.

Po dodaniu lokalizacji instalacji system pokaże następujące okno:

Cloud_site_param

LEGENDA:

 1. Informacje o systemie
 2. Dodawanie ID centrali do danej lokalizacji (Uwaga: podczas rejestracji podajemy pierwsze 11 cyfr z 14-cyfrowego kodu widocznego na naklejce przytwierdzonej do płyty głównej).
 3. Dodawanie centrali do stacji monitorowania, które mają wykupioną w Risco usługę monitorowania przez chmurę.
 4. Dodawanie kamer i rejestratorów do systemu. Uwaga: kamery VUpoint nie wymagają licencji.
 5. Dodawanie urządzeń automatyki budynkowej.
 6. Statystyki związane z pracą centrali np. data pierwszego logowania, data ostatniego logowania za pomocą aplikacji iRisco.
 7. Urządzenia mobilne zarejestrowane w systemie.
 8. Licencje dostępne dla systemu. Istnieją dwa rodzaje licencji – do kamer IP (ONVIF) oraz do urządzeń automatyki budynkowej.
 9. Lista zarejestrowanych użytkowników.

JAK DODAĆ CENTRALĘ DO LOKALIZACJI

Chcielibyśmy również poruszyć istotny temat, który sprawia kłopot wielu instalatorom. Mianowicie dodawanie centrali do lokalizacji, co umożliwi również łączenie się przez chmurę z centralą i jej programowanie poprzez aplikację CS.
Pierwszy krok to dodanie centrali do systemu, w tym celu należy wybrać opcję Add Panel:

Add_panel

LEGENDA:

 1. Uwaga: w tym miejscu należy wstawić pierwszych 11 cyfr z 14-cyfrowego kodu widocznego na płycie centrali.
 2. Hasło do dostępu do centrali przez chmurę. Domyślnie jest to: AAAAAA. To hasło można sprawdzić/zmienić za pomocą aplikacji CS (patrz zdjęcie opisujące konfigurację kanału konfiguracyjnego).

JAK DODAĆ UŻYTKOWNIKÓW DO SYSTEMU

Pytanie, które często pojawia się w rozmowach klientów z Działem Technicznym dotyczy dodawania użytkowników do systemów. Jest to możliwe w sposób klasyczny, poprzez klawiaturę przy centrali jednakże wygodniejszą metodą jest wykorzystanie chmury, z tym, że jest to platforma dedykowana dla użytkownika, dostępna pod adresem https://riscocloud.com/ELAS/WebUI:

risco

Wspominamy o tym, ponieważ jest to często mylone z platformą InstallerAdmin przeznaczoną dla instalatorów ( https://riscocloud.com/ic/login ).

BEZPIECZNA PLATFORMA RISCO CLOUD

Podczas czytania pierwszej części artykułu pewnie każdy z Państwa zastanawiał się czy usługi chmurowe są bezpieczne, tym bardziej, że dotyczy to systemów odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Firma Risco Group rozumie te obawy i tworząc swoją platformę bezpieczeństwo stawia na równi z funkcjonalnością i dostępnością.

Po pierwsze właściwy personel.

Do obsługi systemu są zatrudniani wyselekcjonowani specjaliści posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Prowadzą oni analizy nad pojawiającymi się zagrożeniami (wirusy, konie trojańskie, luki systemowe) za pomocą sprawdzonych narzędzi. Regularnie prowadzone są wszelkiego rodzaju testy penetracyjne mające zweryfikować wdrożone systemy zabezpieczeń.

Po drugie system.

Platforma Risco Cloud oparta jest na systemie Microsoft Azure. To sprawdzona platforma firmy Microsoft oferująca wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony prywatności. System Risco Cloud jest stale monitorowany a wszelkie nieprawidłowości niezwłocznie rozwiązywane.

Po trzecie zarządzanie ryzykiem.

Firma Risco jest świadoma jakie aktywa są chronione za pomocą platformy Risco Cloud. Dlatego też zewnętrzne i niezależne firmy doradcze przeprowadzają regularnie audyty by potwierdzić zgodność systemu z uznawanymi na świecie standardami jakości i zestawami dobrych praktyk takimi jak ISO-27001.

Po czwarte dostępność.

Żaden, nawet najlepiej zabezpieczony system, nie cieszyłby się uznaniem gdyby nie był dostępny. W związku z tym warto wspomnieć, że platforma Microsoft Azure oferuje wysoki poziom dostępności przekraczający 99% w skali roku. Jest to możliwe dzięki pełnej redundancji systemu – platforma Risco nie jest uzależniona od jednego centrum przetwarzania danych bądź jednego łącza sieciowego. System jest wdrożony w architekturze rozproszonej. Dzięki temu ruch sieciowy jest przekierowywany z jednego centrum przetwarzania danych do innego w przypadku awarii, któregoś z jego węzłów. Podsumowując warto zaznaczyć, że firma Risco Group udostępnia usługi w chmurze, która posiada certyfikat Grade 3 (norma EN 50136-3:2013).

ODNOŚNIKI:

[1] Uwaga: kamery podłączone poprzez protokół ONVIF nie umożliwiają zapisu krótkich klipów wideo, nie wspierają również funkcji pre-alarmu.

[2] Aplikację CS można pobrać ze strony: https://www.riscogroup.com/downloader/3859/7a6f86c4204963090056167c52c484c2

[3] Uwaga: pod podobnym adresem jest dostępna platforma dedykowana dla użytkownika końcowego: https://riscocloud.com/ELAS/WebUI. Za pomocą tej platformy również można zarejestrować centralę w chmurze, jednakże my skupimy się na systemie dedykowanym dla instalatorów.

Autorzy:
 
Przemysław Szamocki
Przemysław Szamocki
Dyrektor ds. Technicznych
Grzegorz Matulka
Grzegorz Matulka
Kierownik Działu Technicznego
do góry