Budżetowa seria kamer Bosch – kamery IP 3000i

24 sierpnia 2022, Blog
Produkty firmy Bosch kojarzą się nam z wysoką jakością i niezawodnością. W branży systemów zabezpieczeń logo Bosch stanowi swego rodzaju produkt premium. Utożsamiany jest on z rozwiązaniami, które są unikatowe i często nieosiągalne dla innych producentów lub wdrażane z zauważalnym wyprzedzeniem. Z tego powodu urządzenia Bosch bardzo często uwzględniane są w projektach obiektów o dużej kubaturze oraz wysokich wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa.

W 2019 roku na rynku pojawiła się nowa seria kamer IP – seria 3000i, która cechuje się przede wszystkim bardzo wysokim stosunkiem jakość/cena. Jest to ekonomiczna seria kamer Bosch, która oferuje rozwiązania wdrożone w kamerach wyższych serii i znajdzie zastosowanie w instalacjach na wszystkich dużych i średnich obiektach. Moim zdaniem na obiektach małych typu domki jednorodzinne, konkurencyjne systemy np. Hikvision czy Dahua sprawdzą się lepiej ze względu na pewne rozwiązania atrakcyjne dla klienta końcowego, np. powiadomienia push w aplikacji mobilnej. Jestem świadomy również tego, że większość instalatorów preferuje montaż systemów CCTV, które dobrze znają i nie są w stanie ich niczym zaskoczyć. Zdarzają się klienci, którzy nie będą skłonni do instalacji urządzeń chociażby producentów zza naszej wschodniej granicy. Dlatego warto mieć drugą opcję w zapasie i móc zaproponować ją klientowi. Ponadto coraz częściej w dokumentacji projektowej możemy spotkać się z wymogiem zastosowania systemu CCTV europejskiego producenta.


Charakterystyka kamer serii 3000i

Zawarcie w tekście wszystkich parametrów kamer serii 3000i byłoby nieczytelne. W każdej chwili możliwe jest ich sprawdzenie w karcie katalogowej danego urządzenia posługując się odnośnikami do naszej strony B2B. Postaram się jednak omówić ogólną charakterystykę kamer z serii 3000i oraz wskazać, co je wyróżnia. Aktualną ofertę kamer 3000i przedstawia poniższa tabela:

 

Obudowa

micro

kopułka

turret

bullet

Rozdzielczość

1080p/5MPx*

1080p/5MPx*

1080p/5MPx*

1080p/5MPx*

Ogniskowa

2,3mm/2,8mm*

3,2-10mm

2,3mm/2,8mm*

3,2-10mm

IR

brak

30m

15m

30m

Zastosowanie

wewn./zewn.*

zewnętrzne

wewn./zewn.*

zewnętrzne

WDR

120dB

120dB

120dB

120dB

Analityka

EVA

EVA

EVA

EVA

*w zależności od modelu

Preferencje, co do zastosowania konkretnego rodzaju obudowy mogą być różne, na szczęście poza standardową kopułką Bosch wprowadził do oferty kamery turret – seria 3000i jako jedyna w ofercie Bosch posiada kamery tego typu. Największym zainteresowaniem natomiast cieszą się kamery typu bullet, które nie odbiegają mocno parametrami od kamer wyższych serii.
Pełna oferta kamer Bosch serii 3000i znajduje się tutaj.Analiza inteligentna kamer Bosch

Każda z kamer serii 3000i ma zaimplementowaną technologię Essential Video Analytics (EVA), czyli zaawansowaną analizę obrazu wideo. Poniżej prezentuje tabelę, która opisuje możliwe do skonfigurowania analityki VCA w kamerze:

Analityka

Opis

Obiekt w polu

Standardowa detekcja ruchu w scenie

Przecięcie linii/

Ruch w przeciwną stronę

Przecięcie linii w danym kierunku. Możliwe jest skonfigurowanie trzech linii jako jedna reguła analityczna. Możliwe jest wykrywanie obiektów poruszających się w złym kierunku np. pojazdów wjeżdżających pod prąd.

Podejrzane zachowanie

Inaczej „włóczenie się”, powolne poruszanie się w obrębie danego obszaru w danym czasie.

        Zmiana warunków

Nagłe niespodziewane zachowanie np. osoba stała i upadła.

Przemieszczanie się trasą

Detekcja poruszania się osoby wzdłuż linii w pewnym obszarze (pewną trasą).

Sabotaż

Reagowanie na nagłą zmianę sceny obserwowanej przez kamerę, oślepienie lub przysłonięcie obiektywu.

Obiekt usunięty

Usunięcie obiektu z danego obszaru.

Obiekt nieaktywny

Pozostawienie nieruchomego obiektu (np. bagażu) w danym obszarze. To zadanie może również posłużyć jako detekcja parkowania.

Wejście do pola

Wtargnięcie obiektu do danego obszaru. Możliwe jest skonfigurowanie trzech obszarów w ramach jednej reguły.

Opuszczenie pola

Wyjście obiektu z danego obszaru. Możliwe jest skonfigurowanie trzech obszarów w ramach jednej reguły.

Wyszukiwanie podobnych

elementów

Wyszukiwanie podobnych obiektów. Funkcja może być wykorzystana np. do wtórnego przeszukiwania nagrań w celu odnalezienia konkretnej osoby.

Detekcja tłumu

Wykrywanie dużej liczby osób w danym obszarze.

Licznik

Licznik obiektów przekraczających daną linię.

Zajętość

Wywoływanie alarmu po wykryciu konkretnej liczby obiektów w obszarze. Dodatkowo wyświetlana jest liczba obiektów w scenie. Analityka przydatna np. przy monitorowaniu zbyt długich kolejek
w sklepie.


Do skonfigurowania dostępne jest 14 analityk obrazu.

W jednym czasie na jednej kamerze możemy ustawić 16 różnych reguł analitycznych. Dla konkurencyjnych urządzeń najbardziej popularnych producentów jest to często nieosiągalne. Warto zaznaczyć, że nawet zaawansowane reguły analityczne, takie jak detekcja tłumu, czy licznik osób nie ograniczają możliwej do skonfigurowania liczby analityk.

Podjąłem się przetestowania niektórych ciekawszych analityk wideo. Efekty możecie zobaczyć na poniższych filmach:


Detekcja parkowania (obiekt nieaktywny). Użytkownik ma możliwość zdefiniowania czasu, po którym ma wystąpić alarm.Przecięcie trzech linii – alarm wyzwalany jest tylko w sytuacji, gdy przetniemy kolejno trzy linie.Przemieszczanie trasąZliczanie osób wchodzących i wychodzących (licznik)Wałęsanie (podejrzane zachowanie)Jeżeli kamera ma realizować specyficzną analizę wideo np. zliczanie ludzi stojących w kolejce, należy pamiętać aby zadbać o właściwy montaż i pole widzenia urządzenia. W sytuacji, gdy kamera będzie patrzeć pod złym kątem na stojące w kolejce osoby, mogą się one zasłaniać nawzajem, co znacznie utrudni ich zliczanie. Na filmie prezentującym zliczanie ludzi wchodzących i wychodzących obserwowana przez kamerę scena nie jest dobra, bo osoby wchodzące bardziej z lewej strony drzwi są przysłonięte przez daszek i urządzenie może nie zdążyć zakwalifikować ich jako człowieka.

Kamery Bosch posiadają liczne funkcje, które usprawniają działanie analityk. W kreatorze danego zadania analitycznego mamy możliwość filtrowania obiektów bazując na wielu parametrach:


Klasyfikacji - do wyboru mamy:

• osoby w pozycji wyprostowanej,
• samochody,
• samochody ciężarowe,
• rowery,


Rozmiarze obiektu

• maksymalnej i minimalnej wysokości oraz szerokości obiektu
• maksymalnej i minimalnej powierzchni płaskiej [m2] zajmowanej przez obiekt,


Sposobie poruszania się obiektu

• prędkości poruszania się obiektu
• kierunku poruszania się obiektu; możliwe jest skonfigurowanie np. wejścia w obszar tylko i wyłącznie z konkretnych stron.


Przykład kierunku

19

Kolorach obiektu

Należy jednak pamiętać, że w scenach dynamicznych, gdzie istnieje gra świateł, dany kolor w zależności od pory dnia, czy używanego oświetlenia może dla obiektywu kamery się różnić.
 

Kalibracja

Część filtrów jest możliwa do wyboru tylko, gdy wcześniej skalibrujemy kamerę. Kalibracja kamery jest bardzo istotna jeżeli zależy nam na jak najlepszym działaniu analizy. Odpowiednio przeprowadzona kalibracja również przyczynia się do redukcji fałszywych alarmów. Istotę znaczenia kalibracji w prosty sposób tłumaczy poniższy obrazek:


Żeby móc sklasyfikować samochód na dalszym planie i odczytać jego parametry ruchu (np. prędkość), kamera potrzebuje znać pewne wartości parametrów związanych z jej montażem oraz obserwowaną sceną. Dzięki temu łatwiej jest jej porównać właściwości oddalonego pojazdu do właściwości pojazdu na pierwszym planie i prawidłowo je zinterpretować.

W ustawieniach pozycjonowania kamery możemy określić jaki jest jej kąt pochylenia, kąt obrotu oraz wysokość montażu. Sama kalibracja dotyczy już zredukowania zjawiska dystorsji obrazu:
oraz podaniu wymiarów w scenie:
- wysokości człowieka
 
 
- wymiaru na płaszczyźnie poziomej (podłodze),
- wymiaru na płaszczyźnie pionowej,
- obecności kąta 90° w scenie:


Kalibracja kamery zalecana jest przy obserwowaniu obszarów płaskich. Nie zaleca się kalibrować kamery w przypadku obserwacji obszarów cechujących się urozmaiconą rzeźbą terenu, np. schody, liczne wzniesienia i doliny, czy obserwacji obiektów pływających i latających. Nie należy również kalibrować kamery jeżeli ma ona pracować w trybie muzealnym tzn. obserwować czy wystawy muzealne są nienaruszane. Więcej na temat trybu muzealnego można przeczytać tutaj: Museum Mode.

Sama kalibracja może być przez instalatorów postrzegana różnie. Część instalatorów może preferować rozwiązania prostsze w użyciu, tzn. konfigurację analityki bazującą na prostym interfejsie opartym o kilka prostych kroków bez konieczności kalibracji kamery. Urządzenia Bosch i wdrożone w nich zaawansowane algorytmy wymagają nieco większego zaangażowania od instalatora. Oczywiście zastosowanie każdego z filtrów jest dobrowolne, tak samo jak dobrowolna jest kalibracja kamery. Należy jednak pamiętać, że im lepiej „dostroimy” nasze reguły analityczne oraz parametry obserwowanej przez kamerę sceny, tym bardziej będziemy (lub powinniśmy być ) zadowoleni z pracy urządzenia. Dopóki nie spróbujemy, dopóty nie przekonamy się o skuteczności działania technologii EVA Bosch.Usługa Remote Portal

Remote Portal to usługa chmurowa, która umożliwia zdalną konfiguracje kamer oraz monitorowanie ich stanu przez instalatora. W tekście skupie się tylko na usługach darmowych, a więc Remote Connect (zdalne połączenie) oraz Remote Alert (zdalne alarmowanie). Platforma pozwala na tworzenie grup urządzeń związanych z daną lokacją oraz przypisywanie użytkownikom uprawnień do obsługi tych urządzeń. Inaczej mówiąc możliwe jest tworzenie zakładek dotyczących konkretnych instalacji:
i przypisanie urządzeń do tych instalacji, np. do lokacji „Janex International” przypisałem trzy kamery serii 3000i:
W platformie mamy trzy rodzaje użytkowników:
- Administrator – posiada wszystkie uprawnienia. Jego główną rolą jest tworzenie lokacji i użytkowników oraz przydzielanie lokacjom użytkowników. Dodatkowo administrator ma możliwość aktywacji licencji systemowych,

- Technik – ma możliwość pełnej zdalnej konfiguracji kamer za pośrednictwem chmury. Ponadto może on otrzymywać informacje na adres e-mail o nieprawidłowym działaniu urządzenia, np. utraty połączenia z kamerą, czy problemach z zapisem nagrań, ale również o możliwej aktualizacji wersji firmware,

- Użytkownik końcowy – ma możliwość zdalnego podglądu kamer i odtwarzania nagrań z poziomu aplikacji mobilnej Video Security, portalu Remote lub oprogramowania na PC Video Security Client. Może on również otrzymywać alerty dotyczące stanu pracy kamery, tak jak technik. Użytkownik końcowy może również uruchomić tryb prywatności urządzeń, który powoduje, że zdalny dostęp technika lub administratora systemu do kamer jest możliwy tylko i wyłącznie, gdy użytkownik końcowy go wyłączy. Inaczej mówiąc, użytkownik końcowy ma możliwość zezwalania na zdalny dostęp do kamer firmie instalatorskiej.

Poniżej zrzut ekranu z aplikacji mobilnej:


Poza funkcjami podglądu na żywo i odtwarzania, dostępna jest też funkcja Forensic, która umożliwia wtórne przeszukiwanie nagrań po zdarzeniach alarmowych, takich jak detekcja ruchu, wejście w obszar oraz przekroczenie linii, niestety bez klasyfikacji obiektów.Podsumowanie

Kamery z serii 3000i cechują nie tylko solidne parametry do obsługi strumienia wideo, ale przede wszystkim możliwość ustawienia wielu zaawansowanych reguł analitycznych w jednym czasie. W usprawnieniu działania analizy wideo pomóc może kalibracja kamery oraz wykorzystanie wielu filtrów, które redukują liczbę fałszywych alarmów. Dzięki takim regułom analitycznym jak liczenie osób, detekcja tłumu, poruszanie w niewłaściwym kierunku, czy obiekt nieaktywny, kamery Bosch mogą sprostać specyficznym wymaganiom, jakie postawi przed nami klient. Wygodą dla instalatorów jest platforma Remote Portal, która pozwala na pełną zdalną konfigurację kamer oraz monitorowanie ich kondycji, jednocześnie grupując i porządkując obsługiwane systemy.

Wszystkie te funkcje możemy mieć za niewielki koszt, porównywalny do urządzeń konkurencyjnych producentów, często kojarzonych z atrakcyjnymi cenami.

Dodatkowo, z okazji 30-lecia naszej firmy, zorganizowaliśmy wspólnie z firmą Bosch Security and Safety Systems promocję związaną z kamerami serii 3000i, dzięki której można otrzymać od nas profesjonalne elektronarzędzia marki Bosch


W razie wszelkich pytań lub problemów technicznych z zakupionym u nas sprzętem zapraszam do kontaktu z naszym działem technicznym.

Adam Janiak Janex International


Adam Janiak

Specjalista ds. Technicznych
tel.: 22 863-63-53 wew. #228
kom: 884 156 847
adam.janiak@janexint.com.pl
do góry